09879 45679

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

0987 945 679 (Ms Diệp)

Hỗ trợ trực tuyến
NHÂN VIÊN KINH DOANH

0907 678 933
( Mr Tứ)

Hỗ trợ trực tuyến
NHÂN VIÊN KINH DOANH

0902822024 ( Ms Nguyệt )

Hỗ trợ trực tuyến
NHÂN VIÊN KINH DOANH

0918 837 898
(Mr Dương)

diepnguyenhuyphat@gmail.com
fb

Video clip

Fanpage - Facebook

Giới Thiệu

TÀI LIỆU

Tải hồ sơ năng lực tại đây

Tải file Catalogue Trunking tại đây

Tải file Catalogue vật tư tiện tại đây

Tải file Catalogue miệng gió tại đây

Tải file Catalogue ống gió tại đây.

Các tin khác