09879 45679

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

0987 945 679 (Ms Diệp)

Hỗ trợ trực tuyến
NHÂN VIÊN KINH DOANH

0907 678 933
( Mr Tứ)

Hỗ trợ trực tuyến
NHÂN VIÊN KINH DOANH

0902822024 ( Ms Nguyệt )

Hỗ trợ trực tuyến
NHÂN VIÊN KINH DOANH

0918 837 898
(Mr Dương)

diepnguyenhuyphat@gmail.com
fb

Video clip

Fanpage - Facebook

Công trình tiêu biểu

CÔNG TRÌNH: GA NỘI ĐỊA TÂN SƠN NHẤT - MIỆNG GIÓ

Địa chỉ: Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Hạng mục hàng hóa cung cấp: Miệng gió.

Giá trị (VNĐ): 2,784,354,095 

Các tin khác