09879 45679

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

0987 945 679 (Ms Diệp)

Hỗ trợ trực tuyến
NHÂN VIÊN KINH DOANH

0907 678 933
( Mr Tứ)

Hỗ trợ trực tuyến
NHÂN VIÊN KINH DOANH

0902822024 ( Ms Nguyệt )

Hỗ trợ trực tuyến
NHÂN VIÊN KINH DOANH

0918 837 898
(Mr Dương)

diepnguyenhuyphat@gmail.com
fb youtube

Video clip

Fanpage - Facebook

Chính sách

Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán

Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đồng Việt Nam

Phương thức thanh toán ngay khi nhận hàng hoặc có thỏa thuận khác khi ký hợp đồng hoặc gửi đơn hàng .

Các tin khác