09879 45679

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

0987 945 679 (Ms Diệp)

Hỗ trợ trực tuyến
NHÂN VIÊN KINH DOANH

0907 678 933
( Mr Tứ)

Hỗ trợ trực tuyến
NHÂN VIÊN KINH DOANH

0902822024 ( Ms Nguyệt )

Hỗ trợ trực tuyến
NHÂN VIÊN KINH DOANH

0918 837 898
(Mr Dương)

diepnguyenhuyphat@gmail.com
fb youtube

Video clip

Fanpage - Facebook

Công trình tiêu biểu

CÔNG TRÌNH: CĂN HỘ KENTON NODE - MIỆNG GIÓ, ỐNG GIÓ, CABLE LADDER

Hạng mục cung cấp: Miệng gió, Ống gió, Cable Ladder

Địa chỉ: 116 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà bè, TP.HCM

Các tin khác